Thể LoạI: Thư & Email

Khi bạn viết một bức thư hoặc email công việc, điều quan trọng là bạn phải đóng bức thư của mình một cách chuyên nghiệp. Đây là cách kết thúc một bức thư, với các ví dụ.